Grondwater ontijzeren met de beste ontijzeraar

Wil je je grondwater ontijzeren en ben je op zoek naar prijzen & expert advies omtrent ontijzeraars?

Dan zit je hier aan het juiste adres: wij hebben de beste ontijzeringsinstallaties en ontijzeraars in ons gamma en plaatsen deze met vakmanschap.

Contacteer ons vrijblijvend voor een wateronderzoek en een prijsofferte op maat voor een ontijzeraar voor uw woning of bedrijf.

Grondwater ontijzeren: wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

Het water dat bij ons thuis uit de kraan komt, bevat naast zuiver water (het welbekende H2O) nog allerlei andere stoffen.

Daarbij gaat het om de natuurlijke mineralen maar ook om diverse metalen zoals koper, seleen, chroom, mangaan en ijzer.

Voor onze gezondheid zijn deze elementen meestal niet schadelijk, sommigen zijn zelfs noodzakelijk.


Ontijzeraar Kopen? Snel: Prijsofferte Ontvangen >

grondwater ontijzeren met een ontijzeringsinstallatie
grondwater ontijzeren : ontijzeraars

Water mag beperkt ijzer bevatten

In verschillende wetgeving is in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie precies vastgelegd welke stoffen in welke hoeveelheden voor mogen komen in het drinkwater.

Er zijn ook regels voor de smaak en de kleur van het water, en ook die kwaliteiten van het water worden mede bepaald door de concentraties van metalen als ijzer en mangaan.

Voor ijzer is de algemene norm: maximaal 0,2 mg ijzer per liter water.

Dit ook voor alle bronwater dat bestemd is menselijke consumptie.

Voor het grond- of oppervlaktewater dat dieren te drinken krijgen, is de norm iets ruimer.

Daarvoor geldt een grenswaarde van 0,5 mg ijzer per liter grondwater.

Hoe komt ijzer in grondwater

De mate waarin ijzer van nature voorkomt in water varieert van plaats tot plaats.

IJzer is wel een element dat bijna overal in vrij grote hoeveelheden voorkomt, ongeveer 5% van de aardkorst bestaat namelijk uit ijzererts.

Water heeft een groot oplossend vermogen, dus ook het erts van ijzer dat van nature voorkomt in de bodem lost op in water net als het ook veel voorkomende metaal mangaan.

De concentraties zijn maar op heel weinig plaatsen zodanig hoog dat het voor de gezondheid echt een groot probleem kan vormen.

Er zijn echter nog andere en goede redenen om de hoeveelheid ijzer (en mangaan) in ons water te beperken.

We zetten die voor u hieronder even op een rijtje.

Waarom grondwater ontijzeren?

Hoewel ijzer op zich zelf in normale concentraties dus niet schadelijk is, kan het in hogere concentraties wel de werking van bepaalde medicijnen beperken, met name die van een bepaalde groep van antibiotica (tetracyclines).

IJzer en mangaan kunnen daarnaast in hogere concentraties wel degelijk de smaak, de geur en de kleur van het water negatief beïnvloeden. Maar weinig mensen kunnen de typische metalige smaak en de roeskleur of de dito geur waarderen.

IJzer slaat neer wat onder andere in de landbouw leidt tot problemen met installaties en werktuigen, waarvan onderdelen zoals pompen, leidingen, sproeiers, drinkpunten en dergelijke verstopt kunnen raken.

Daarnaast wil besproeiing met sterk ijzerhoudend water in de land- en tuinbouw nog al eens zorgen voor roestaanslag op het gewas, daar zit de consument natuurlijk niet op te wachten.

Meer dan genoeg redenen dus voor ontijzering.

Er is dan ook sprake een groeiende markt voor ontijzeraars, van eenvoudige ijzerfilters voor grondwater en compacte ontijzeraars voor particulier gebruik tot grote professionele ontijzerinstallaties met een hoge capaciteit.

Daarover hieronder meer; eerst een inkijkje in de techniek van het water ontijzeren, hoe haal je een overmaat aan ijzer nou uit het water.

Tip: Wat doet een ontijzeraar bij te veel ijzer in water ?

Grondwater ontijzeren vereist oxidatie, meestal door beluchting

Ook voordat professionele ontijzering installaties gangbaar werden, werd ontijzeren al toegepast voor bijvoorbeeld de moestuin en in tuinderijen.

Die manieren van water ontijzeren maken gebruik van beluchting voor oxidatie van het ijzer.

Door water bloot te stellen aan zuurstof, verbinden de fijne ijzerdeeltjes zich aan de zuurstof, op die manier vormen zich iets grotere roestvlokjes, die door hun gewicht naar de bodem zakken.

Thuis tuinders gebruiken hiervoor een samenspel van twee tot drie regentonnen.

De grote tuinderijen werken met bezinkingsbassins, die ze veelal zelf maken door een stuk land te omdijken en af te dekken met folie.

Een pomp sproeit het water aan de ene kant bovenin het bassin, waarbij de verneveling zorgt voor de beluchting en oxidatie, terwijl aan de andere kant – natuurlijk wel een stukje boven de bodem met de bezonken roestdeeltjes – een tweede pomp het klaar om te gebruiken, ontijzerde water weer uit het bassin pompt.

Tip: een warmtepompboiler kopen in plaats van een elektrische boiler.

Alternatieven voor beluchting van ontijzering van grondwater

Er zijn andere manieren om te ontijzeren dan via beluchting maar ook die werken volgens het principe van oxidatie.

Kern van de oplossing is altijd dat de fijne deeltjes ijzer zich verbinden met zuurstof.

Hierdoor ontstaan grotere vlokjes roest, die puur door hun gewicht bezinken, en ergens aan gebonden worden of op basis van hun grotere omvang bijvoorbeeld met een ijzerfilter voor grondwater opgevangen kunnen worden.

Als alternatief voor beluchting wordt een tweetal andere technieken ingezet, te weten chemische oxidatie of adsorptie-oxidatie.

Ontijzeren door chemische oxidatie

Bij ontijzeren met behulp van chemische oxidatie gebeurt de oxidatie, zoals de naam al aangeeft, door blootstelling aan chemicaliën, meestal kaliumpermanganaat, ozon gas en peroxide in plaats van door beluchting.

De toevoeging van ozon aan het water zorgt voor gasbellen waaraan dan via filters waterstofperoxide als oxidant (dat is een stof die als katalysator het proces van oxidering in gang zet) wordt toegevoegd, hierdoor vormen zich wat wordt genoemd hydroxylradicalen, die de eigenlijke oxidatie voor hun rekening nemen.

In de plaats van waterstofperoxide kunnen ook andere oxidanten worden gebruikt.

Een al wat oudere variant hierop is staat bekend als de ‘groenzand’ filter methode.

Deze maakt gebruik van een (groen) kleimineraal dat de eigenschap heeft om met behulp van kaliumpermanganaat opgelost ijzer en mangaan om te vormen tot niet meer oplosbare deeltjes die in het zandfilter achterblijven.

Grondwater ontijzeren door adsorptie oxidatie

Een andere techniek, die in een ontijzeraar kan worden toegepast voor de oxidatie van het ijzer in water, is de zogenoemde adsorptie-oxidatie.

Hierbij wordt het water in een luchtdicht systeem langs wanden van ijzeroxide geleid die de ijzerdeeltjes die voorbij komen adsorberen.

Wanneer dit oppervlak volledig bezet is met deeltjes ijzer, wordt er zuurstofrijk water langs geleid om de oxidatie op gang te brengen.

De eigenlijke ontijzering van grondwater vindt dan plaats door de aldus gevormde vlokjes roest op te vangen in bijvoorbeeld een zandfilter.

Combinaties van oxidatie technieken

De meest krachtige manieren van ontijzering komen tot stand door gebruik te maken van combinaties van deze drie verschillende technieken voor oxidatie.

Voorafgaande aan chemische oxidatie zou bijvoorbeeld een voorbehandeling van beluchting door middel van persluchtinjectie kunnen plaatsvinden.

In plaats van een voorbehandeling kan ook na afloop van een chemische oxidatie juist als nabehandeling nog eens een extra vorm van adsorptie oxidatie en filtering achteraf toe gepast worden.

Ontijzeraar in West-Vlaanderen | Ontijzeraar in Oost-Vlaanderen | waterverzachters vergelijken | beste matras in de buurt kopen | IZI Cool airco zonder buitenunit | IZI heat warmtepompboiler |


Ontijzerinstallaties op maat

Als je gebruik maakt van het grondwater uit je eigen bodem, dan kun je ook als particulier heel wat besparen op de maandelijkse nota van het waterleidingbedrijf.

Je zou zelfs helemaal zelfvoorzienend kunnen worden.

Een te hoog ijzergehalte kan je daarbij echter lelijk dwars zitten.

Een te hoog ijzergehalte kan zorgen voor roestafzetting op oppervlakten die besproeid worden, van uw ramen tot de moestuin, maar ook binnenin het systeem met als gevolg de verstopping van leidingen en kranen om nog maar te zwijgen van problemen met de warmtewisselaars in uw dure combiketel.

Om al deze problemen met grondwater te vermijden is ook voor particulieren die zelf (deels) in hun eigen water voorzien een goede ontijzeringsinstallatie eigenlijk onmisbaar.

Ontijzeraar prijs particulieren

We hebben al gezien dat de hobby tuinder het water dat hij of zij gebruikt om zijn tuintje te begieten vanouds kon ontijzeren door een paar regentonnen te gebruiken als handmatig alternatief voor de bezinkbassins van de grote tuinders.

Dat is een goedkope maar wel wat omslachtige ontijzeraar voor particulier gebruik.

Inmiddels zijn er steeds meer particulieren die niet alleen hun tuintje willen begieten maar hun hele huishouding onafhankelijk van de waterleiding willen inrichten.

Mede als gevolg van het pionierswerk van de ‘groene’ voorlopers en de steeds bredere navolging die dezen kregen is een steeds grotere vraag naar handzame oplossingen om water te ontijzeren gegroeid.

Daarom zijn er tegenwoordig de nodige compacte standaardoplossingen op de markt.

De ontijzeraar prijs varieert van een simpele filterset voor ontijzering die al vanaf ongeveer €150 te koop is, via eenvoudige ontijzeringsinstallaties voor grondwater met een vanaf prijs rond de € 1.000 of  € 3.000 tot complete multi-stage modulaire installaties voor volledige grondwaterzuivering vanaf ongeveer € 6.000 tot € 8.000.

Maatwerk in ontijzeringsinstallaties om grondwater te ontijzeren

Met een capaciteit van zo’n 50 liter water per minuut is een dergelijk systeem voldoende om een volledig huishouden onafhankelijk van het waterleidingnet te laten functioneren.

Daarbij is overigens ook maatwerk in zuivering mogelijk.

Juist omdat er zo veel mogelijk is, is het van belang om vooraf goed te bepalen hoeveel water u voor welk doel gebruikt en in hoeverre dat ontijzerd moet worden.

Drinkwater moet immers veel intensiever worden gezuiverd dan het water dat u gebruikt om het toilet door te spoelen of waarmee u de was doet.

Niet alleen voor huishoudelijk gebruik maar ook in bijvoorbeeld de agrarische sector is tegenwoordig meer maatwerk mogelijk dan de men zich realiseert.

De branche van grondwater ontijzeren en de zuivering van grondwater in het algemeen is volop in beweging.

Zowel in leveranciers als in producten is er op dit moment meer keus dan ooit.

Het is dan ook belangrijk om zich vooraf goed te informeren en om deskundig advies in te winnen en met een specialist in ontijzering zorgvuldig alle mogelijkheden te bespreken die in uw specifieke situatie van toepassing zijn.

Op die manier kan een goede keuze worden gemaakt voor een ontijzeraar die precies doet wat u er van verwacht.

Ontijzeraar in Antwerpen | Ontijzeraar in Brussel


Grondwater ontijzeren met een Aqua Service ontijzeraar

Aqua Service is de expert in België omtrent waterbehandeling, waaronder ontijzeraars, waterverzachters en drinkwatersystemen, in de Benelux en Frankrijk.

Sinds 1970 zorgt Aqua Service voor zacht, kalkvrij en gezond leidingwater in talloze huishoudens en bedrijven. Op de particuliere markt zijn we zelfs marktleider.

Laat u dus goed adviseren en laat uw grondwater ontijzeren met een ontijzeraar van de beste kwaliteit, tegen de beste prijs.

Tip: warmtepompboiler kopen.